rybnik adwokat

Rybnik Adwokat. Edukację prawniczą rozpocząłem na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach na Wydziale Prawa i Administracji. W branży jestem od IV roku studiów kiedy to podjąłem pracę w szeregu kancelarii na terenie województwa Śląskiego. W czasie odbywania aplikacji adwokackiej odbyłem szereg praktyk zawodowych w sądach powszechnych i jednostkach prokuratury na obszarze działania apelacji katowickiej. W trakcie trwania aplikacji adwokackiej uczestniczyłem w cotygodniowych szkoleniach organizowanych przez Okręgową Radę Adwokacką w Katowicach oraz dodatkowych szkoleniach tematycznych. Dzięki odbyciu aplikacji w pięciu różnych Kancelariach Adwokackich mogłem zapoznać się z wieloma różnymi sprawami z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego oraz administracyjnego i handlowego. W czasie odbywania aplikacji współpracowałem również z wieloma innymi Kancelariami z terenu całego kraju.
Szeroka praktyka tychże kancelarii pomogła mi w zdobyciu doświadczenia w reprezentowaniu klientów przed Sądami, Prokuraturami oraz organami administracji publicznej.

Oferta

rybnik adwokat

Obsługa prawna firm

Oferta obsługi prawnej firm skierowana jest do korporacji oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego…

rybnik adwokat

Prawo i postępowanie cywilne

Sprawy cywilne są to sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń…

rybnik adwokat

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe)…

rybnik adwokat

Prawo i postępowanie karne

Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa…

rybnik adwokat

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Prawo medyczne reguluje prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki…

rybnik adwokat

Prawo odszkodowawcze

Pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, osobom poszkodowanym w wypadkach przy pracy…