prawnik rybnik

Prawo i postępowanie cywilne

Prawnik Rybnik. Sprawy cywilne są to sprawy z zakresu prawa cywilnego, prawa pracy, sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz inne sprawy, do których przepisy kodeksu postępowania cywilnego stosuje się z mocy ustaw szczególnych.

Więcej

prawnik rybnik

Prawo rodzinne i opiekuńcze

Prawo rodzinne reguluje stosunki prawne w rodzinie (zarówno niemajątkowe i majątkowe), jej istnienie i funkcjonowanie. Stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi (sprawy małżeńskie, między rodzicami a dziećmi, kwestie opieki, kurateli).

Więcej

prawnik rybnik

Prawo i postępowanie karne

Jego głównym celem jest ustalenie, czy zaistniał czyn zabroniony mający postać przestępstwa, a następnie wykrycie jego sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej.

Więcej

prawnik rybnik

Prawo medyczne i farmaceutyczne

Prawo medyczne reguluje prawa i obowiązki pacjenta, lekarza (w tym lekarza dentysty), pielęgniarki, diagnosty laboratoryjnego i innych pracowników ochrony zdrowia oraz sposób funkcjonowania podmiotów leczniczych.

Więcej

prawnik rybnik

Prawo odszkodowawcze

Zapewniamy kompleksową pomoc przy dochodzeniu odszkodowania, reprezentujemy swoich Klientów nie tylko podczas negocjacji z ubezpieczycielem, ale także przed sądem w ramach postępowania sądowego.

Więcej