obsługa prawna firm

Obsługa prawna firm w następujących dziedzinach:

– kompleksowa obsługa prawna firm, przedsiębiorstw i korporacji (obsługa stacjonarna lub zdalna)
– prowadzenie spraw pracowniczych i HR (także postępowania sądowe)
– pełna obsługa kontrahentów handlowych, w tym opiniowanie prawne, audyty merytoryczne, negocjacje handlowe umów z kontrahentami
– prowadzenie spraw związanych z działalnością wobec organów administracji państwowej i samorządowej
– pełna obsługa nieruchomości i inwestycji oraz inwestycji o charakterze budowlanym
– obsługa zamówień publicznych, udział w postępowaniach, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie postępowań odwoławczych
– obsługa polubownej windykacji należności, prowadzenie postępowania windykacyjnego, także na etapie sądowym
– pełna obsługa sporów sądowych, reprezentacje przed polskimi sądowymi, organami administracji i innymi organami orzekającymi, nadzór prawny, obsługa dokumentacji procesowej
– porady prawne dotyczące działalności Klienta
– opiniowanie umów
– przygotowywanie umów, regulaminów i statutów
– informowanie o zmianach w przepisach prawa
– prowadzenie spraw pracowniczych
– reprezentacja Klienta w kontaktach z dłużnikami, organami administracji, sądami i organami egzekucyjnymi
– tworzenie opinii prawnych
– sporządzanie różnego rodzaju pism m. in. do instytucji publicznych, organów administracji, sądów
– windykacja wierzytelności
– pomoc w sprawach pracowniczych
– zakładanie i rejestracja spółek
– rozwiązywanie i likwidacja spółek
– przekształcenie i podział spółek
– rejestrowanie zmian w KRS
– zmiany w zakresie umów i statutów spółek

Nasza oferta skierowana jest do:
– korporacji oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego
– instytucji państwowych
– instytucji samorządowych
– organizacji rządowych, pozarządowych
– klientów indywidualnych o potrzebach biznesowych (politycy, aktorzy, piosenkarze)