obsługa prawna firm

Jako renomowany adwokatRybnika zajmuję się również kompleksową obsługą firm. Mam bowiem świadomość, że wielu przedsiębiorców skoncentrowanych na prowadzeniu własnej działalności potrzebuje profesjonalnego wsparcia w zakresie przepisów prawa. Dlatego też właśnie do nich kieruję swoją ofertę. Proponuję zarówno fachowe doradztwo, pomoc w odzyskiwaniu odszkodowań, jak i reprezentowanie przed sądami. Zajmuję się także różnego rodzaju kwestiami pracowniczymi oraz przygotowywaniem pism urzędowych. Zapraszam do współpracy nie tylko właścicieli firm, ale też duże korporacje, organizacje czy instytucje.

Obsługa prawna firm w następujących dziedzinach:

– kompleksowa obsługa prawna firm, przedsiębiorstw i korporacji (obsługa stacjonarna lub zdalna)
– prowadzenie spraw pracowniczych i HR (także postępowania sądowe)
– pełna obsługa kontrahentów handlowych, w tym opiniowanie prawne, audyty merytoryczne, negocjacje handlowe umów z kontrahentami
– prowadzenie spraw związanych z działalnością wobec organów administracji państwowej i samorządowej
– pełna obsługa nieruchomości i inwestycji oraz inwestycji o charakterze budowlanym
– obsługa zamówień publicznych, udział w postępowaniach, przygotowanie dokumentacji, prowadzenie postępowań odwoławczych
– obsługa polubownej windykacji należności, prowadzenie postępowania windykacyjnego, także na etapie sądowym
– pełna obsługa sporów sądowych, reprezentacje przed polskimi sądowymi, organami administracji i innymi organami orzekającymi, nadzór prawny, obsługa dokumentacji procesowej
– porady prawne dotyczące działalności Klienta
– opiniowanie umów
– przygotowywanie umów, regulaminów i statutów
– informowanie o zmianach w przepisach prawa
– prowadzenie spraw pracowniczych
– reprezentacja Klienta w kontaktach z dłużnikami, organami administracji, sądami i organami egzekucyjnymi
– tworzenie opinii prawnych
– sporządzanie różnego rodzaju pism m. in. do instytucji publicznych, organów administracji, sądów
– windykacja wierzytelności
– pomoc w sprawach pracowniczych
– zakładanie i rejestracja spółek
– rozwiązywanie i likwidacja spółek
– przekształcenie i podział spółek
– rejestrowanie zmian w KRS
– zmiany w zakresie umów i statutów spółek

Nasza oferta skierowana jest do:
– korporacji oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw sektora prywatnego
– instytucji państwowych
– instytucji samorządowych
– organizacji rządowych, pozarządowych
– klientów indywidualnych o potrzebach biznesowych (politycy, aktorzy, piosenkarze)