Kancelaria adwokackaRybniku – specjalista od prawa cywilnego

prawo cywilne

Moja kancelaria adwokacka po zdiagnozowaniu problemu udziela pomocy prawnej między innymi poprzez:

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z szeroko rozumianym prawem rzeczowym to jest zasiedzeniem, uwłaszczeniem, ochroną własności, a także sprawami dotyczącymi podziału majątku, sprawami związanymi z ustalaniem służebności przesyłu i innymi służebnościami. Spraw wieczystoksięgowych. Spraw dotyczących uregulowania stanu prawnego nieruchomości. Spraw związanych z obrotem nieruchomościami, zniesieniem współwłasności, zwrotem nakładów poniesionych na nieruchomości i ruchomości, przywrócenie utraconego posiadania. Sprawami dotyczącymi własności nieruchomości i jej ochroną oraz kupna, sprzedaży rzeczy, w tym nieruchomości i roszczeń z tym związanych,
 • windykacje należności już na etapie postępowania przedsądowego. Jako adwokat pomagam Klientom z okolic Rybnika uzyskać wierzytelność, a w kolejności w postępowaniu sądowym, zabezpieczającym i egzekucyjnym, między innymi Kancelaria kieruje do dłużników wezwania do zapłaty, propozycje ugody, a w postępowaniu sądowym – reprezentacje i doradza klientowi, natomiast po wszczęciu postępowania egzekucyjnego monitoruje egzekucje we współpracy z komornikiem. Sporządzam również skargi na czynności komornika, powództwa przeciwegzekucyjne, wnioski o zabezpieczenie wierzytelności oraz zajmuje się krajową i międzynarodowa egzekucja zobowiązań,
 • prowadzenie postępowania z zakresu ochrony dóbr osobistych,
 • odzyskiwanie odszkodowań i zadośćuczynień w tym również spraw dotyczących dochodzenia roszczeń związanych z wypadkami komunikacyjnymi (OC, AC), błędami w sztuce lekarskiej i zdarzeniami medycznymi, przewlekłością postępowań sądowych, szkodami na mieniu, dochodzenie roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji,
 • dochodzenie wszelkich roszczeń konsumenckich,
 • dochodzenie zwrotu pieniędzy, to jest prowadzenie spraw o zapłatę,
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych i niepieniężnych,
 • reprezentacja w sprawach sądowych wynikających z zobowiązań cywilnoprawnych np. sprawach o bezpodstawne wzbogacenie, czyny niedozwolone, niewykonanie zobowiązań, potrącenia z umów cywilnych i innych spraw,
 • reprezentację i pomoc w postępowaniach nakazowych, postępowaniu upominawczym,
 • postępowaniu uproszczonym,
 • obronę w Elektronicznym Postępowaniu Upominawczym (EPU),
 • pomoc w zakresie prawa autorskiego, prawa ochrony informacji i danych osobowych,
 • występowaniu o roszczenia związane z tzw szkodami górniczymi,
 • opracowywanie i opiniowanie umów, negocjowanie umów, dochodzeniem roszczenia związane z niewykonaniem bądź nienależytym wykonaniem umowy oraz ważnością umów.

prawo cywilne

Prawo cywilnesprawy spadkowe

Oferuję prowadzenie spraw spadkowych w mojej kancelarii prawnejRybniku. To sprawy dotyczące stwierdzenia nabycia spadku, działu spadku, działu spadku połączonego ze zniesieniem współwłasności, dochodzenie roszczeń z tytułu zachowku, zapisu oraz polecenia, opodatkowania spadków, zabezpieczenia spadku, przyjęcia bądź odrzucenie spadku, spraw o unieważnienie testamentu, uznanie za zmarłego, spraw związanych z odpowiedzialnością za długi spadkowe, spisem inwentarza oraz innych spraw z zakresu prawa cywilnego.

prawo cywilne

Sporządzanie pism z zakresu prawa cywilnego

Moja kancelaria adwokackaRybniku sporządza również pisma z zakresu procedur prawa cywilnego związanych z wszczęciem procesu cywilnego, postępowaniem dowodowym, postępowaniem odwoławczym – między innymi apelacje i zażalenia, a także w zakresie postępowania egzekucyjnego.

Kontakt