Prawo karneadwokat Janusz Pająk z Rybnika zaprasza!

W mojej kancelarii adwokackiej w Rybniku oferuję kompleksową obsługę prawną dla firm oraz Klientów indywidualnych w zakresie wielu dziedzin. Jedną z nich jest prawo karne. Świadczę pomoc w sprawach karno-skarbowych, karno-gospodarczych, a także tych dotyczących przestępstw powszechnych. Jako profesjonalny adwokat wcielam się zarówno w obrońcę, pełnomocnika pokrzywdzonego, jak i oskarżyciela posiłkowego czy prywatnego.

prawo karne

Adwokat Janusz Pająk z Rybnika – fachowa pomoc w Twojej sprawie

Jako adwokat doświadczony w zakresie prawa karnego oferuję swoją pomoc na wielu płaszczyznach. Nie ograniczam się wyłącznie do spraw przed sądem pierwszej instancji – w razie potrzeby umożliwiam również wsparcie w trakcie postępowania odwoławczego, kasacyjnego czy wznowieniowego. Tym sposobem mogę zaproponować kompleksową obsługę prawną zarówno Klientom indywidualnym, jak i firmom oraz instytucjom. W swojej pracy dokładam wszelkich starań, aby osobom ze mną współpracującym zagwarantować respektowanie ich praw – także tych związanych z możliwością obrony. Zapraszam do kontaktu mieszkańców Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i okolic.

Kancelaria adwokacka Janusza Pająka w Rybniku zajmuje się między innymi:

– doradztwem z zakresu prawa karnego, postępowania karnego, postępowania karnego wykonawczego, prawa karnego skarbowego i wykroczeń,
– udzielaniem informacji w zakresie przedawnienia (ustanie karalności), zatarcia skazania (uznania skazania za niebyłe),
– reprezentacją pokrzywdzonych, podejrzanych, oskarżonych w postępowaniu przygotowawczym, sądowym i wykonawczym,
– sporządzaniem pism sądowych i wniosków dowodowych,
– formułowaniem prywatnych aktów oskarżenia, apelacji karnych,
– wnoszeniem kasacji do Sądu Najwyższego,
– formułowanie i reprezentacja w sprawach wniosków o warunkowe umorzenie postępowania,
– sporządzaniem wniosków o odroczenie lub o przerwę w wykonywaniu kary,
– sporządzanie wniosków o przedterminowe zwolnienie z odbywanej kary,
– sporządzanie wniosków o wydanie wyroku łącznego,
– sporządzanie próśb o ułaskawienie,
– odszkodowaniami za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie,
– formułowanie wniosków i reprezentacja w sprawie o udzielenie skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
– wnioskami w zakresie skazania bez rozprawy i dobrowolnego podania się karze.