Odzyskiwanie odszkodowańRybnik

Odszkodowanie to świadczenie, które należy się poszkodowanemu za wyrządzone szkody przez osoby fizyczne, prawne czy Skarb Państwa. Osoba odpowiedzialną jest zawsze podmiot, który wyrządził szkodę lub ponosi za nią odpowiedzialność.

Jako doświadczony adwokat proponuję kompleksową obsługę prawną zarówno dla firm, jak i osób prywatnych. Zajmuje się szybkim odzyskiwaniem odszkodowań dzięki prowadzeniu odpowiedniego dochodzenia. Świadczę pomoc osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych, przy pracy, osobom pokrzywdzonym w wyniku tzw. błędów medycznych, osobom pokrzywdzonych przestępstwem, a także tym, które utraciły w wypadku członka najbliższej rodziny oraz przy likwidacji szkód majątkowych, AC, OC i wielu innych. W celu zapoznania się ze szczegółami oferowanych usług zachęcam do odwiedzenia siedziby kancelarii odszkodowawczej w Rybniku.

W ramach ustalenia odpowiedzialności bierze się pod uwagę, jaka szkoda wystąpiła, czy wynika ona ze zdarzenia, z którym ustawa wiąże obowiązek jej naprawienia i czy zachodzi związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy szkodą, a zdarzeniem.

Zadośćuczynienie to zgodnie z art. 445 kodeksu cywilnego doznana krzywda, czyli skutek zdarzenia związany z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu czy szkodą majątkową w postaci np. bólu, stresu, lęków, depresji…

prawo odszkodowawcze rybnik

Kancelaria pomaga między innymi w zakresie :
– dochodzenia odszkodowania za szkody majątkowe w ramach ubezpieczenia OC,
– dochodzenia odszkodowania z tytułu zawartego ubezpieczenia AC,
– wypadków w ramach prowadzonego gospodarstwa rolnego,
– dochodzenia odszkodowania i zadośćuczynienia za błąd lekarski,
– roszczeń z tytułu wypadków przy pracy,
– zadośćuczynień w sytuacji zaistnienia nieszczęśliwego wypadku lub poważnej choroby,
– dochodzenie odszkodowań za uszczerbek na zdrowiu,
– zadośćuczynień w przypadku śmierci bliskiej osoby,
– zwrot kosztów organizacji pogrzebu,
– odszkodowań za mienie, które zostało zniszczone w wyniku nieszczęśliwych zdarzeń,
– zadośćuczynień za doznaną krzywdę,
– zwrotów kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji,
– zwrotów utraconych dochodów,
– renty na przyszłość z tytułu zwiększonych potrzeb,
– renty wyrównawczej z tytułu całkowitej lub częściowej utraty zdolności do pracy zarobkowej,
– odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej,
– odszkodowanie za uszkodzony lub skradziony pojazd.