Prawo rodzinne – „dobro dziecka, alimenty, rozwód … „

Najważniejszą zasadą prawa rodzinnego w Polsce jest dobro dziecka. Moja Kancelaria kierując się tą zasadą nie tylko dba o zapewnienie najlepszej sytuacji małoletniego w procesie ale również osoby, która będzie sprawować nad nim pieczę.

prawo rodzinne

Najczęstsze sprawy rodzinne, które należy uregulować sądownie, to sprawy :
– o separację,
– o rozwód bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie,
– o podział majątku wspólnego,
– o alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie),
– o kontakty,
– o opiekę i kuratele,
– o władzę rodzicielską ( pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie),
– o wydanie dziecka, porwanie dziecka,
– o przysposobienie,
– o uznanie i zaprzeczenie ojcostwa,
– o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
– o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
– o demoralizację i czyny karalne nieletnich,
oraz inne sprawy rodzinne.

prawo rodzinne

Prowadzę kompleksową obsługę w sprawach rozwodowych. Świadczę między innymi pomoc prawną w zakresie stwierdzenia winy rozpadu pożycia małżeńskiego, przyznania, ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem oraz ustalenia jego miejsca pobytu. W sprawach rozwodowych można również wnosić o zasądzenie świadczenia alimentacyjnego.
Po zakończonej sprawie rozwodowej najczęstszym problemem pozostającym do rozważania jest przeprowadzenie podział majątku wspólnego byłych małżonków. Udzielam w tym zakresie kompleksowych porad prawnych przed i w czasie postępowania. Sporządzam również wnioski o podział majątku wspólnego i reprezentuje klientów w tym trudnym postępowaniu.