Adwokat do spraw rodzinnych – Rybnik

Według prawa rodzinnego w Polsce – dobro dziecka jest najważniejsze. Właśnie taką zasadą kieruję się w codziennej pracy w kancelarii adwokackiej w Rybniku. Dbam o zapewnienie jak najlepszej opieki oraz sytuacji w procesie – zarówno nieletnich, jak i ich opiekunów. Świadczę kompleksową obsługę, a także pomoc w zakresie prawa rodzinnego związanego m.in. z uzyskiwaniem alimentów na dzieci, sprawami rozwodowymi, ograniczeniem lub pozbawieniem władzy rodzicielskiej czy ustalaniem miejsca stałego pobytu dzieci.

prawo rodzinne

Sprawy rodzinne – Adwokat Janusz Pająk – zaprasza do współpracy

Klienci zwracają się do mnie o pomoc nie tylko w sprawach rozwodowych. Częstym problemem po rozwodzie jest odpowiednie przeprowadzenie podziału majątku wspólnego byłych małżonków, a także ustalenie prawnej opieki nad dziećmi. Jako doświadczony adwokat dbający o interesy swoich Klientów udzielam profesjonalnych, kompleksowych porad prawnych przed i w czasie postępowania. Sporządzam wszelkie niezbędne wnioski oraz dokumenty. Do kontaktu zapraszam mieszkańców Rybnika, Wodzisławia Śląskiego i okolic.

Najczęstsze sprawy rodzinne, które należy uregulować sądownie, to sprawy :
– o separację,
– o rozwód bez orzekania o winie i z orzekaniem o winie,
– o podział majątku wspólnego,
– o alimenty (ustalenie, podwyższenie, obniżenie, uchylenie),
– o kontakty,
– o opiekę i kuratele,
– o władzę rodzicielską ( pozbawienie, ograniczenie, zawieszenie, przywrócenie),
– o wydanie dziecka, porwanie dziecka,
– o przysposobienie,
– o uznanie i zaprzeczenie ojcostwa,
– o rozstrzygnięcie o istotnych sprawach dziecka,
– o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem dziecka,
– o demoralizację i czyny karalne nieletnich,
oraz inne sprawy rodzinne.